Afkast og kurser pr. 27/09/21 16:30 Værdi
Afkast i dag 0,02 %
Afkast ÅTD, % -0,04 %
Indre værdi 107,72
Salg 107,43
Køb 108,01
Private Banking Lav - Opdateret 01/09/21Afkast i augustÅr til dato
Afkast i fonden0,26 %0,61 %
Afkast i fondens benchmark0,17 %1,16 %
NøgletalVærdi
ISINDK0061146362
Introduktionsdato25.03.2020
BenchmarkKombineret benchmark
BørsnoteretNej
UdbyttebetalendeJa
InvesteringshorisontMin. 2 år
ValutaDKK
Indre værdi ultimo 2020 DKK
Indre værdi, ultimo august 2021108,42 DKK
Standardafvigelse 1 år2,30 %
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-
Forv. årlig omk.0,85 %
Porteføljeforvalter-
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
Afkast- og kursudvikling
Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Kursudvikling på afdelingen
​Afdelingen bliver vist med fem års afkast (hvis afdelingen har eksisteret i fem år). Du kan vælge en anden periode via knapperne øverst til højre for grafen.

Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel.  kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Alle værdipapirerAndel
Investeringsforeningen Bankinvest-Emerging Markets14,20 %
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h9,48 %
Investeringsforeningen Bankinvest - Globale Aktier7,90 %
1.50% Nordea SDRO Ann. 01.10.20377,74 %
1.50% RD SDRO Ann. 01.10.20374,72 %
0.00% Nykredit SDO Ann. 01.10.20334,37 %
Kapitalforeningen Investin-K Invest Europaeiske Ba4,03 %
2.00% Nykredit SDO Ann. 01.10.20473,73 %
BI Erhvervsejendomme A/S3,57 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20403,37 %
0.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20403,30 %
Sparindex INDEX Baeredygtige Global KL2,99 %
-0.18% Nykredit SDO 01.04.20232,68 %
1.00% Nykredit SDO Ann. 01.10.20322,62 %
1.00% RD SDRO Ann. 01.04.20272,34 %
1.50% DLR SDO Ann. 01.10.20372,03 %
Bayer AG 02.04.20751,60 %
1.00% RD SDRO St. 01.04.20251,55 %
0.50% RD SDRO Ann. 01.10.20401,44 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20501,44 %
1.50% RD SDRO Ann. 01.04.20261,35 %
1.00% RD SDRO St. 01.04.20241,13 %
Jyske Bank A/S 31.07.20231,12 %
1.50% RD SDRO Ann. 01.04.20321,10 %
Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc1,09 %
2.00% Nykredit SDO Ann. 01.04.20371,07 %
DONG Energy A/S 26.06.30131,05 %
GN Store Nord A/S 06.12.20231,05 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.04.20321,00 %
CCAMA 6 3/8 05/29/490,90 %
1.00% DK Skibe St. 01.01.20270,79 %
0.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.20400,77 %
1.50% Nordea SDRO Ann. 01.07.20400,76 %
2.00% Nordea SDRO Ann. 01.07.20370,67 %
1.07% DLR St. 01.07.20230,20 %
1.50% RD SDRO Ann. 01.10.20400,14 %
Spar Nord Bank A/S 05.12.20250,14 %
3.00% BRF SDO Ann. 01.07.20340,11 %
2.50% Topdanmark St. 11.06.20260,09 %
0.50% RD SDRO Ann. 01.10.20350,00 %
0.50% BRF SDO Ann. 01.10.20350,00 %
Ansvarsfraskrivelse

Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis her på hjemmesiden. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.