Afkast og kurser pr. 11/05/21 12:06 Værdi
Afkast i dag -0,72 %
Afkast ÅTD, % 0,62 %
Indre værdi 113,58
Salg 113,22
Køb 113,94
Balance - Opdateret 01/05/21Afkast i aprilÅr til dato
Afkast i fonden0,50 %1,66 %
Afkast i fondens benchmark1,06 %3,43 %
NøgletalVærdi
ISINDK0061144904
Introduktionsdato25.03.2020
BenchmarkKombineret benchmark
BørsnoteretNej
UdbyttebetalendeJa
InvesteringshorisontMin. 5 år
ValutaDKK
Indre værdi ultimo 2020 DKK
Indre værdi, ultimo april 2021114,75 DKK
Standardafvigelse 1 år3,95 %
Standardafvigelse 3 år-
Sharpe Ratio (3 år)-
Forv. årlig omk.1,14 %
Porteføljeforvalter-
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
Afkast- og kursudvikling
Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Kursudvikling på afdelingen
​Afdelingen bliver vist med fem års afkast (hvis afdelingen har eksisteret i fem år). Du kan vælge en anden periode via knapperne øverst til højre for grafen.

Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel.  kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Alle værdipapirerAndel
Sydinvest Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h11,58 %
Investeringsforeningen BankInvest - Mellemlange Da9,59 %
Investeringsforeningen BankInvest - Korte HY Oblig6,96 %
Sparinvest INDEX USA Growth5,49 %
BI Erhvervsejendomme A/S5,18 %
BankInvest Globale Aktier Baeredygtig Udvikling4,99 %
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF4,58 %
Kapitalforeningen Investin-K Invest Europaeiske Ba4,01 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF3,86 %
2.00% Nykredit SDO Ann. 01.04.20373,66 %
Investeringsforeningen Bankinvest - Globale Aktier3,55 %
iShares Global Water UCITS ETF3,13 %
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF3,08 %
1.00% Nykredit SDO Ann. 01.04.20272,96 %
BankInvest Hojt Udbytte Aktier2,95 %
1.00% RD SDRO Ann. 01.04.20272,74 %
iShares MSCI China A UCITS ETF2,46 %
1.50% Nordea SDRO Ann. 01.10.20371,81 %
0.39% DK Skibe St. 01.01.20261,75 %
Norway Government Bond 24.05.20231,71 %
0.50% BRF SDO Ann. 01.10.20351,58 %
Sparinvest INDEX USA Small Cap1,38 %
Bayer AG 02.04.20751,11 %
1.50% Nordea SDRO Ann. 01.07.20400,99 %
0.00% Nordea SDRO Ann. 01.10.20400,94 %
1.00% Nykredit SDO Ann. 01.10.20320,90 %
Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko0,88 %
1.00% DK Skibe St. 01.01.20270,86 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.04.20320,75 %
1.50% RD SDRO Ann. 01.04.20260,62 %
1.07% DLR St. 01.07.20230,25 %
1.00% LB Real RO Ann. 01.07.20400,18 %
3.00% BRF SDO Ann. 01.07.20340,15 %
Spar Nord Bank A/S 05.12.20250,15 %
3.00% RD SDRO Ann. 01.04.20340,14 %
0.39% DK Skibe St. 01.01.20250,13 %
0.50% RD SDRO Ann. 01.10.20350,12 %
4.00% RD GFSDO Ann. 01.01.20380,12 %
2.50% Topdanmark St. 11.06.20260,11 %
1.50% DLR SDO Ann. 01.07.20500,09 %
1.50% RD SDRO Ann. 01.04.20320,07 %
0.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20350,07 %
2.00% LB Real RO Ann. 01.10.20470,07 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20400,07 %
0.00% RD SDRO Ann. 01.10.20400,06 %
3.00% Nykredit SDO Ann. 01.04.20340,06 %
2.50% RD GFSDO 01.01.20500,05 %
3.00% Nordea SDRO Ann. 01.01.20310,05 %
3.00% Nykredit SDO Ann. 01.10.20260,05 %
0.00% BRF SDO Ann. 01.10.20400,04 %
3.00% RD SDRO Ann. 01.10.20310,03 %
4.00% Nordea GFSDO Ann. 01.07.20360,01 %
5.00% DLR SDO Ann. 01.10.20410,01 %
3.00% RD SDRO Ann. 01.10.20260,01 %
5.00% Totalkredit GFSDO Ann. 01.04.20350,00 %
4.00% Nykredit GFSDO Ann. 01.04.20230,00 %
Ansvarsfraskrivelse

Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis her på hjemmesiden. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.